Af: michael

13.01.2010

Er det bedst at opmure med færdig fuge eller at færdiggøre fugerne ved udkradsning og efterfølgende fugning?

Der står i murerhåndbogen at udkradsning og fugning er densikreste måde at opfylde holdbarhedskravet for fugerne. 

Det betyder, at man godt kan lave fugen helt korrekt og i samme kvalitet ved at færdiggøre den under opmuring - der er blot størrerisiko for, at arbejdet ikke bliver forskriftsmæssigt. 

Man kan også sige det sådan, at en arbejdsbesparelse ved at opmure med færdig fuge bør afvejes med et tættere tilsyn med arbejdes udførelse, og mulig omfugning af partier. 
Risikoen er især, at fugen ikke bliver trykket, mens mørtlen er plastisk. Det giver revner mellem sten og fuge.