Af: michael

09.11.2009

I en efterisoleret og sydvendt mur, opført med faste lodrette bindere pr. 60 cm mellem for- og bagmur (diafragme væg), er der mellem formur og de faste binderkolonne opstået en lodret revne i hele murens højde.

De aktuelle skader er formodentlig opstået på grund af temperaturdifferencer mellem for- og bagmur, hvilket medfører, at bevægelserne i vægplanen i formuren er større end i bagmuren. De kræfter der her opstår, kan nemt foranledige et forskydningsbrud i de massive binderkolonner. 

Det faktum, at væggen er efterisoleret i hulmuren og sydvendt bekræfter dette, idet en efterisolering forøger temperaturdifferencen mellem for- og bagmur (hvilket jo er ideen med en efterisolering) og en sydvendt væg får selvsagt mere solindfald og dermed større temperaturbetingede differensbevægelser.