05.11.2009

I den ny Eurocode 6 anvendes parameteren normaliseret trykstyrke for byggestens trykstyrke (fbn). Hvad er forskellen på denne metodes resultater i forhold til den gamle metode.

I den ny metode planslibes en enkelt sten, som derefter trykprøves. I den gamle metode blev stenen halveret og sammenmuret og afrettet med cementmørtel inden prøvningen. Den ny metode er selvsagt hurtigere, da hærdningsprocessen er elimineret. Dette har selvfølgelig betydning for værkerne, der foretager løbende prøvninger, idet en omdeklarering kan foretages hurtigere. 

Der er ikke nogen overbevisende korrelation mellem værdierne fra den gamle metode og den ny metode. Med den ny metode forøges trykstyrkerne mest for blødstrøgne sten i forhold til maskinsten. 

Analyseres alle sten under ét kan følgende sammenhæng bestemmes: 

fbn= 0,767 x fb/(0,5117+0,0065 fb
hvor
fbn er den normaliserede trykstyrke bestemt efter den ny europæiske metode (EN 772-1)
fb er trykstyrken bestemt efter den gamle metode (DS 438.11) 

Leddet 0,767 er en omregningsfaktor, idet prøvelegemet skal referere til styrken af et prøvelegeme på 100 x 100 mm2, hvor de aktuelt prøvede sten normalt er 54 x 108 mm2

Leddet fb/(0,5117+0,0065 fb) er fundet ud fra en sædvanlig regressionsanalyse på baggrund af en række parallelforsøg. 

Det ses at for: 

fb = 15 MPa fås den estimerede værdi: fbn = 19 MPa
fb = 30 MPa fås den estimerede værdi: fbn = 33 MPa