01.11.2009

Kan en udvendig tyndpudsning regnes at beskytte formurens sten og fuger.

Nej. Tværtimod. En tyndpudset mur (fx med indfarvet mørtel, vandskuret eller filtset) er hårdere belastet end en blank mur, idet uundgåelige hårfine revner tillader vandindtrængning og opfugtning af murværket. 

Tyndpudsen forhindrer vandet i at diffundere væk med samme hastighed som ved blankt murværk med det resultat, at frostpåvirkningen og risikoen for afskalninger forøges. Dette er årsagen til, at tyndpudsen skal have en minimal tykkelse. 

Uddybende beskrivelse om metoder, overvejelser, etc. Se underUdførelse – Overfladebehandling 

Filtsning/vandskuring på blankt murværk er vist her

Reparation af afskallede områder er beskrevet her

Såfremt et pudslag skal regnes at være en "klimaskærm" (dvs. vandafvisende og vandopsugende i sig selv) skal det udføre som tykpuds/grovpuds med en tykkelse på 10 – 12 mm. Se her.