01.09.2009

Hvorledes isoleres en ydervæg bestående af massive gasbetonblokke. Væggens tykkelse er 23 cm og huset er fra 1950’erne.

Isoleringen kan foretages på indersiden eller på ydersiden af væggen. Isolering på indersiden reducerer de indvendige kvm og isolering på ydersiden er som oftest dyrere. Ved isolering på indersiden sænkes temperaturen i muren betragteligt og såfremt muren ikke er frostbestandig (eller ofte fugtig), kan der være risiko for frostafskalninger. Udvendig isolering giver den største effekt, da mange linietab elimineres.

Isolering på indersiden kan opbygges vha. en stolpekonstruktion beklædt med 2 lag gipsplader. Isoleringstykkelsen kan fx være 50 mm. Dampspærren placeres på den indvendige varme side mellem isolering og gipsplader. 

Isolering på ydersiden kan opbygges på flere måder:

Let træbeklædning som afslutning. Isoleringstykkelsen kan fx være 100 mm. Her skal dampspærren placeres på den varme side, dvs mellem isolering og den eksisterende væg. Isoleringen afsluttes mod den kolde side med et lag vindpap og et ventileret hulrum mod bræddebeklædningen, der sikrer udluftning og tørring af beklædningen bagfra.

Puds på isolering. Her pudses der direkte på isoleringen. Løsningen er typisk en samlet løsning, der leveres fra isoleringsfabrikanterne.

Ny skalmur som afslutning. Endelig kan en ny teglstensmur opmures uden på isoleringen. Dette kræver ændringer i det eksisterende fundament. Løsninger for dette kan ses her