Et dårligt indeklima kan give sygdomme

 • Hovedpine
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsessvigt
 • Svimmelhed
 • Øjenkløe - øjenkatar
 • Tilstoppet næse
 • Hæshed
 • Rødme og brændende hud
 • Høfeber & Astma
 • Eksem
 • KRÆFT

Det er derfor vigtigt at have et godt indeklima.

Det mener et klart flertal af danskerne, der næst efter beliggenhed og pris af en bolig, fastsætter indeklimaet som den vigtigste parameter for ens bolig.

Der er flere årsager til, at det er sundt og trygt at bo i et murstenshus med tegltag. Der er fx. ingen allergigener, idet skimmel, svamp mv. ikke kan gro på mursten. Materialet kan ligeledes absorbere en del af luftforureningen i indeluften, og det murede byggeri kan reducere fugten i boligen. 

Det er også sundt i bredere forstand, fordi der i det murede byggeri er tale om miljøvenlige produkter, som hentes op fra naturens egne råvarer i undergrunden. Produkterne forurener hverken jorden, grundvandet eller indeklimaet. Materialerne har en sund livscyklus ikke mindst grundet den meget lange levetid og det lave behov for vedligeholdelse.

Tryghed og sundhed er en stor del af et godt indeklimaet. Men brandsikkerheden tæller også høj, her er det murede byggeri med tegltage er langt mere sikkert end mange andre former for byggematerialer.

Læse mere om hvad et godt indeklima er http://www.byg-i-tegl.dk/index.php?id=47

Foto: Colourbox.com