Byggeri skal holde mindst 100 år

Det er ikke bare sund fornuft, sund økonomi, men også godt for klimaet og vores sundhed. Kalk- og teglværksforeningen er en aktiv medspiller i arbejdet med at fastsætte de normer, der bliver rammen om fremtidens byggeri i Europa.

EU har i 2008 udvalgt byggesektoren som et af 6 markeds områder til "Lead Market“. Meningen er at fremme en bedre og hurtigere udvikling hen imod en bæredygtig status i bygge- og boligsektoren.

EU har taget udgangspunkt i, at jordens 6 milliarder mennesker skal kunne huses bæredygtigt for væsentligt at kunne udvikle bæredygtige samfund i verden. Inden 2050 vil vi være 9-10 milliarder mennesker på jorden:

• mellem 10% og 15% af befolkningen i EU er direkte eller indirekte beskæftiget i eller er afhængig af byggesektoren
• ca. 20% (i tons) af EU industriproduktion er byggematerialer
• boliger og øvrige bygninger står for ca. 40% af energiforbruget i EU
• 30% af affaldsmængderne i EU skyldes bygge- og boligsektoren
• 20% af vandforbruget i EU vedrører bolig- og byggesektoren

Til projektering af en bygning må der i Danmark kun anvendes de europæiske projekteringsnormer, kaldet Eurocodes. EU vedtager, at der i forbindelse med den kommende revision af Byggevarefor-ordningen og dermed også for Eurocodes skal indarbejdes de allerede kendte retningslinjer for, hvorledes man opfører et bæredygtigt hus.  

Denne forordning vil blive fælleslovgivning for alle lande i EU.

EU har endvidere besluttet, at alle miljøfarlige stoffer (RDS - Regulated Dangerous Sustances) skal deklareres.

Det vil ske i forbindelse med den kommende revision af alle produktstandarder for byggeprodukter.

EU har udarbejdet en database over disse stoffer samt en procedure for, hvordan man deklarerer og markedsfører sit byggeprodukt. Det forventes, at næste skridt i miljømærk-ningen går endnu videre. Den såkaldte EPD- miljøvaredekla-ration fra EU beskriver igen de enkelte produkters miljøpåvirkning – men denne gang i et livscyklusperspektiv.

Miljø og bæredygtighed vil spille en stor rolle i kommende udgaver af de harmoniserede europæiske produktstandarder inden for byggeri.

I teglbranchen er vi overbevidst om, at bæredygtighed inden for ganske få år vil være i fokus i forhold til alt, der har med byggeri og bygninger at gøre.

Ganske enkelt fordi byggeri og boligforhold udgør den største del af vores samlede økonomi, både når vi bygger, men også når vi lever og bor i bygningerne, og ikke mindst når vi skal af med udslidte bygninger.

Jo længere bygninger holder, jo bedre er det for samfundet og vores fælles miljø.

DOWNLOAD TEMAHÆFTE OM BÆREDYGTIGHED

Du kan også læse mere på http://www.byg-i-tegl.dk/index.php?id=4

Foto: Colourbox.com