TAGSTEN - Gaudis tagbelægninger

Large image

Gaudís tagbelæginger er verdenskendt for deres eventyragtige karakter og deres organiske kvaliteter. Bag ”eventyret” gemmer der sig mødet mellem tekniske opfindelser og æstetiske værdier. Bygningerne skal, med Gaudis egne ord, have dobbelt tag ligesom menneskerne går med hat og paraply.

Når man ser på den spanske arkitekts bygninger, er der ingen afstand mellem taget og huset, fordi taget efter Gaudis opfattelse kal være integreret i hele bygningen, ikke adskilt fra den.

Gaudis tage er dels inspireret af arkitektens egne, tekniske overvejelser og dels af den traditionelle catalanske konstruktionsmåde. Et eksempel er teknikker som soleras (murstenslag, båret af søjler eller bjælker) og boveda tabicada (et system hvor flere lag af lette fliser kaldet rasillas lægges på en hvælvings overflade).