FACADER - Modernisme, all the World

Large image

Revolution eller kontinuitet i innovationens tegn?

Arkitekturens opgave er siden de græske og romerske teoretikere blevet defineret som en kombination af kunst og teknik (ars et téchne). Den dag i dag er fokus stadig på Vitruvius’ principper om utilitas (funktionalitet), firmitas (soliditet) og venustas (skønhed).

Med Modernismens gennembrud i 1900-tallet begyndte arkitekterne at benytte sig af nye materialer som beton og stål og nye former, der brød fuldstændig med traditionen.

Men selvom Modernisme er arkitekturens mainstream i det 20. århundrede, er der også arkitekter, der fortsætter med at arbejde med traditionelle materialer og bruge dem på nye måder.

Arkitekter som Renzo Piano, Michael Hopkins, Paolo Zermani, Mario Botta, Hans Kollohoff m.fl. bruger ikke udelukkende stål og beton, men derimod et traditionelt materiale som mursten, der fortsat overrasker med mangfoldige muligheder.

Det bliver kombinationen af gamle og nye materialer, der kommer til at kendetegne fremtidens arkitektur, hvor mursten fortsat vil spille en hovedrolle.