OFFENTLIGT BYGGERI - A. P. Møller Skolen

Large image

A. P. Møller Skolen er placeret på naturskøn grund i Slesvig og er opbygget med et enkelt, klart og ukompliceret hovedgreb. Den er planlagt omkring to store, indre rumligheder med henholdsvis fællesområder med kantine, festsal og videnscenter gennem tre etager og en større idræts- og multihal med tre baner. Et stort skrånende kobbertag samler de to rumligheder, og murværket opføres i gule, specialfremstillede tegl. Skolens fysiske placering og udformning tager udgangspunkt i grundens kontakt med Slesvig by og Slien Fjord samt et ønske om en tidløs arkitektur.

A. P. Møller Skolen er en dansk fællesskole med gymnasial overbygning til brug for Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

A. P. Møller Skolen fik i november 2010 The Worldwide Brick Award ved The Brick Awards i London. I motiveringen for prisen lød det: "Dommerne mente, at dette projekt - en dansk skole i Tyskland - viste virkelig flair, og de var imponerede over facaderne og den sikre håndtering af skolens indre rum."

Ligeledes  i 2010 fik arkitektfirmaet C. F. Møller en RIBA-pris for A. P. Møller Skolen, RIBA, The Royal Institute of British Architects, er en af verdens ældste arkitektforeninger og har uddelt prisen siden 1966. RIBA-prisen bliver hovedsageligt givet til bygningsværker i Storbritannien, dog har ni bygninger i resten af EU fået prisen i 2010. Den bliver givet til bygningsværker, der har en høj arkitektonisk standard og udgør et betydeligt bidrag til nærområdet.

Fotos: Julian Weyer og Poul Ib Henriksen

Navn på byggeri

A. P. Møller Skolen

Arkitekt

Arkitektfirmaet C. F. Møller

Bygherre

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Lokalitet

Slesvig, Tyskland

Byggeperiode

2006-2008