OFFENTLIGT BYGGERI - Ponte Sesto Kirkegård, Milano

Large image

Den nye kirkegård ved Ponte Sesto, syd for Milano, er opdelt i to stramt definerede dele. Den første del er enkel og spartansk. Her hviler de mennesker, der ønsker at blive begravet i frie omgivelser. Den anden del har et mere urbant udseende med en vej, der fører til kirken, omgivet af kolumbarierne (urnehallerne). Mellem de to dele af kirkegården findes et krematorium med en karakteristisk dobbelt facade. Mod den ”urbane” kirkegård er facaden i serizzosten, og mod den ”rurale” er den opført af mere ydmyge mursten.

Denne brug af sten og mursten genfindes i kirken. Kun tre af de otte sider af bygningen er dækket med serizzosten, mens mursten udgør de resterende fem sider. Hovedporten er omgivet af to grupper af søjler som også lavet i mursten. En tredje gruppe søjler ved bagsiden er dog afbrudt i midten for at give kirken en særlig karakter – den klassiske ”non finito”, et kunstværk, der med vilje ikke bliver fuldgjort.

Navn på byggeri

Ponte Sesto Kirkegård, ekspansion

Arkitekt

Aldo Rossi

Bygherre

Commune di Sansepolcro

Lokalitet

Rozzano, Milano, Italien

Byggeperiode

1995-98