OFFENTLIGT BYGGERI - Dobbelman, Nijmegen, Holland

Large image

Dobbelman-kvarteret i Nijmegen ligger i bydelen Bottendaal tæt ved byens centrum. Arkitekt Marlies Rohmer har på den tidligere fabriksgrund skabt et unikt kreativt område og inkluderende boligkvarter med plads til både familier, studerende og etniske minoriteter.

Planen for området er udviklet i samråd med de lokale beboere. De industrielt udseende bygninger er bevaret og sat i stand som beboelsesejendomme, studier og atelierer, plejehjem samt en judoskole.

Bygningernes facader er sammensat af mange forskellige materialer, fra aluminium over stål til træ. De orange-røde murstensfacader skaber sammenhængskraft i området, mens de forskellige mønstre i murværkerne giver personlig karakter.

 

Navn på byggeri

Dobbelman, Holland

Arkitekt

Marlies Rohmer, Floris Hund og Lennaart Sirag

Lokalitet

Nijmegan, Holland

Byggeperiode

2001-2008