ERHVERVSBYGGERI - Daniscos hovedsæde, Danmark

Large image

Ombygning af De Danske Sukkerfabrikker på Christianshavn er et unikt eksempel på, hvordan gamle bygninger i mursten kan ombygges og genbruges til andre formål. 

De Danske Sukkerfabrikkers oprindelige bygninger blev opført i årene 1912-1913. Det gamle raffinaderi var især kendt for bygningen med den kobberklædte, høje karnisformede kuppel. Her lå sukkerkogeriet og nogle tilstødende produktionsbygninger, som dog ikke indgik i ombygningen, men blev revet ned.

Derimod er de smukke lagerbygninger langs havnen samt et etagehus, oprindelig opført som funktionærboliger, blevet bevaret og genbrugt til et nyt projekt.

Pakhuset med den karakteristiske facade med mange detaljer og hejsekviste mod havneløbet er indrettet til kontorer og laboratorier, og udgør sammen med den kobbertækkede gavlportal et vigtigt element i bybilledet. Fabrikationsbygningen med sine store vinduer og høje etager er indrettet til kontorer. Rummene får fint dagslys, og de svære bygningskonstruktioner bidrager til et godt indeklima. Genbruget af de gamle bygninger er først og fremmest motiveret af ønsket om at bevare et kendt bybillede, og den håndværkerkultur, der herskede i århundredets begyndelse. Mange gedigne naturstensdetaljer er bevaret.

Foto: Udlånt af Danisco

Navn på byggeri

 

Daniscos hovedsæde, Danmark, ombygning

Arkitekt

Arkitektfirmaet Hvidt & Mølgaard

Bygherre

Danisco A/S

Lokalitet

København, Christianshavn

Byggeperiode

1912-1913, ombygning 1989-1990