Enfamiliehuse - Kaninhullet, Gaasbeek

Large image

”Dette er ikke en genopbygning eller en sammenligning af det eksisterende og det nye. Det er en tredje måde, nemlig integrationen af det nye i en historisk kontekst”.

Således beskriver Bart Lens sit projekt Kaninhullet, der er opført i Gaasbeek i Belgien.

Udfordringen, han blev stillet, gik ud på at genopbygge en samling gamle gårdbygninger, der hører til slottet Castel van Gaasbeek. Lens’ vision var at bevare så meget af bygningerne som muligt og derigennem historien og landskabsbilledet. 

Lens’ gennemgående tema i byggeriet er at skærpe sanserne og give oplevelsen af at være i det gangnet, kaniner lever i. Kaninhullet er, ligesom i Alice i Eventyrland, symbol på en overgang. En mørk, snoet gang opdeler bygningerne i privaten og i den offentligt tilgængelige dyrlægepraksis. Det er både den fysiske adskillelse, men også den psykiske adskillelse for husets beboere at gå fra arbejdsplads til privat beboelse. Gangen har intet lysindfald udover det lys, der kommer fra ind og udgang. På denne måde skærpes sanserne, og man guides igennem gangen af sit instinkt til at søge mod lyset. Gangen drejer og har forskellige niveauer ligesom en rigtig kaningang.

Også i opdelingen af gårdhusene går det underjordiske net af gange igen i inspirationen. I privaten danner flere af husene en gård, der er centrum med overdækkede gange til de forskellige huse. Byggeriet har flere ind- og udgange, og lysindfaldet kommer kun fra store vinduespartier få steder i huset. Både i praksissen og privaten er det tidligere høloft centrum for hovedhusene. Her åbner et enormt vinduesparti op for lyset, og naturen bliver en del af rummet.

”Belgien er født med en mursten i maven”. – Bart Lens

Da byggeriet gik i gang, stod de oprindelige gårdhuse i forfald. Lens brugte så mange af de oprindelige mursten som muligt i det nye byggeri og bevarede på den måde både bygning og historie. Byggeriets udtryk skulle passe til Castel van Gaasbeek, der ligger synligt fra huset. Derfor var murstenene oplagt som byggemateriale, og således blev stenene et bindeled mellem fortid og nutid.

Navn på byggeri

Kaninhullet

Arkitekt

Bart Lens

Lokalitet

Gaasbeek, Belgien

Byggeperiode

2011