BOLIGBYGGERI - Housing Tower, Hamburg

Large image

I 1920 var et stort område i Falkenreid i Hamburg i brug som parkeringsareal for byens busser og sporvogne.

Ved indgangen til dette årtusinde var området afgrænset mod nord af et tæt befolket boligområde opført som tæt/lav boligbebyggelse. Mens det mod syd stødte op til en lang række industribygninger.

Det store parkeringsområde er nu omdannet til et nyt og moderne byrum. Det fremstår som en central bydel der danner et arkitektonisk naboskab med boligområdet mod nord og samtidig inddrager industribygningerne mod syd.

Projektet skaber en nyfortolkning af byrummet og danner et arkitektonisk bolig- og kontorområde i bydelen. Området strækker sig over 50.000 m2 og skaber med sin infrastrukturen og åbne områder en sammensmeltning af det både privat og offentlige rum. Bebyggelsen er 34.500 m2 og består bl.a. af et beboelsestårn i 14 etager.

Navn på byggeri

Offentlig byggeri

Arkitekt

Bolles + Wilson

Lokalitet

Hamburg, Tyskland

Byggeperiode

2000-2004