En ny dagsorden

EU har i 2008 udvalgt byggesektoren som et af 6 markedsområder til „Lead Market“. Meningen er at fremme en bedre og hurtigere udvikling hen imod en bæredygtig status i bygge- og boligsektoren.

EU har taget udgangspunkt i, at jordens 6 milliarder mennesker skal kunne huses bæredygtigt for væsentligt at kunne udvikle bæredygtige samfund i verden. Inden 2050 vil vi være 9-10 milliarder mennesker på jorden:

• mellem 10% og 15% af befolkningen i EU er direkte eller indirekte beskæftiget i eller er afhængig af byggesektoren
• ca. 20% (i tons) af Europas industriproduktion er byggematerialer
• boliger og øvrige bygninger står for ca. 40% af energiforbruget i Europa
• 30% af affaldsmængderne i EU skyldes bygge- og boligsektoren
• 20% af vandforbruget i EU vedrører bolig- og byggesektoren

Til projektering af en bygning må der i Danmark kun anvendes de europæiske projekteringsnormer, kaldet Eurocodes. EU vedtager, at der i forbindelse med den kommende revision af Byggevareforordningen og dermed også for Eurocodes, skal indarbejdes de allerede kendte retningslinjer for, hvorledes man opfører et bæredygtigt hus.  

Denne forordning vil blive fælleslovgivning for alle lande i EU.

EU har endvidere besluttet, at alle miljøfarlige stoffer (RDS - Regulated Dangerous Sustances) skal deklareres.

Det vil ske i forbindelse med den kommende revision af alle produktstandarder for byggeprodukter.

EU har udarbejdet en database over disse stoffer samt en procedure for, hvordan man deklarerer og markedsfører sit byggeprodukt. Det forventes, at næste skridt i miljømærkningen går endnu videre. Det såkaldte EPD- miljøvaredeklaration fra EU beskriver igen de enkelte produkters miljøpåvirkning – men denne gang i et livscyklusperspektiv.

Miljø og bæredygtighed vil spille en stor rolle i kommende udgaver af de harmoniserede europæiske produktstandarder inden for byggeri.

I teglbranchen er vi overbevidst om, at bæredygtighed inden for ganske få år, vil være i fokus i forhold til alt, der har med byggeri og bygninger at gøre.

Ganske enkelt fordi, byggeri og boligforhold udgår den største del af vores samledes økonomi, både når vi bygger, men også når vi lever og bor i bygningerne, og ikke mindst når vi skal af med udslidte bygninger.

Jo længere bygninger holder, jo bedre er det for samfundet og vores fælles miljø.

LÆS OG DOWNLOAD RAPPORT