Digitale værktøjer og web-app stilles gratis til rådighed for landets arkitekter

Målet er at inspirere og give murværksfaglig viden, som gør det nemmere at arbejde med klimasikrede materialer og byggemetoder i tegl og murværk.


”I teglbranchen har vi oplevet et stort behov for et kreativt samtaleredskab, når arkitekter og teglproducenter mødes. Appen imødekommer dette behov”, fortæller Tommy Bisgaard, som også gør opmærksom på en gratis lærebog om tegl, hvor alt frit kan downloades. 

Byggitegl.no giver også gratis adgang tilMur og Tag”, som er et site, der samler viden om murværk, materialer, udførsel, projektering, mur og tegldetaljer, normer og regler samt mulighed for at stille online spørgsmål til murværkscentret i Danmark.  

På byggitegl.no findes der også en lang række instruktionsvideoer, som beskriver udførelsen af forskellige murværksopgaver. Enkle eksempler som også bruges i mureruddannelsen.  

“Vi håber, at teglapp.com vil inspirere og blive et godt samtale- og samarbejdsredskab, når der f.eks. skal vælges de mest bæredygtige, energirigtige og holdbare løsninger eller udvikles nye typer teglsten, som matcher arkitekternes visioner”, udtaler Tommy Bisgaard, direktør for Byggitegl.no.

Appen skitserer de mange fordele ved at bygge i tegl, fra evnen til at skabe et godt indeklima og et lavt behov for vedligeholdelse til de store økonomiske gevinster, som blandt andet skyldes besparelser på varme og udskiftning af materialer. Appen indeholder også en række konkrete eksempler, som illustrerer de mange muligheder. 

Byggitegl.no stiller desuden et online projekteringsværktøj til murværk til rådighed. Dette er dog ikke gratis, idet der betales en årlig licens på under 2000 kr, således at projekteringsværktøjet kan holdes opdateret med den nyeste viden.