Ny teglmurstensløsning sender den gamle hulmursisolering på pension

Nye højisolerende kombinationer af teglsten og isolering er under udvikling og afprøvning. Løsningerne bliver et effektivt alternativ til den traditionelle murværkskonstruktion med kombineret hulmursisolering, og gør det muligt at energirenovere ældre facader til minimum BR2015 standard og stadig bevare slanke formure på ca. 40 cm.

De nye teglstensløsninger udvikles bl.a. i et samarbejde mellem Kalk- og Teglværksforeningens medlemmer, Teknologisk Institut, Ekolab, Lundgaard Teglværk, Thyholm Murer og Møller Nielsens Tegnestue. Målet er i første omgang at finde en effektiv og optimal løsning til energirenovering af de omkring 500.000 typehuse fra 60’erne og 70’erne, hvor isolering og energiforbrug er utidssvarende. Generelt har disse enfamiliehuse det højeste energiforbrug pr. m2 af alle danske enfamiliehuse. Perspektiverne rækker dog videre til nybyggeri og fleretages boligbyggeri.

Løsningerne nytænker den traditionelle teglmur ved at bruge tyndere teglstenstyper for yder- og indermure. De to mure bindes sammen med højisolerende isoleringsmaterialer vha. mørtel.

Attraktiv løsning af mange grunde
”De nye teglsten øger kun den samlede tykkelse af en ældre mur med op til 5 cm. I kombination med isoleringen øges facadens isoleringsevne i mange huse fra 1960 – 1980 til en grad, der svarer til et nyopført hus efter minimum BR2015 standard”, fortæller direktør for Kalk- og Teglværksforeningen, Tommy Bisgaard.

Det faktum, at husenes dimensioner både indvendigt og udvendigt stort set er de samme efter energirenoveringen, gør de nye teglsten til en meget attraktiv løsning, bl.a. fordi der ikke tages plads fra boligarealet, og fordi formurene bevares slanke nok til at udnytte husenes eksisterende sokler.

Samtidig med at energiomkostningerne til opvarmning reduceres kraftigt, får husene nye og smukke teglfacader, der øger salgsværdien. Derudover er det muligt for familierne at blive boende under renoveringen.

Lovende indledende eksperimenter
Projektets eksperimenter har indtil nu bestået af prøveopmuringer i stor skala, hvor man først har imiteret en bagmur i et 60’er hus med de uregelmæssigheder, der må forventes af en sådan mur. Efterfølgende er der gennemført opmuringsforsøg med forskellige kombinationer af isolering og nye murstensformater.

”Koncept og konstruktionsprincipper for de nye tegltyper er fastlagt. De indledende eksperimenter viser meget lovende resultater. Næste skridt er at dokumentere effekten i fuld skala med 60’er huse, hvor formurene genopbygges med de nye tegl- og isoleringsløsninger. Vi er tæt på at udpege det første hus, der skal opgraderes i løbet af efteråret 2013”, fortæller en forventningsfuld Tommy Bisgaard.

Tegl er et klimasmart byggemateriale
Fordelene ved at bruge tegl i moderne byggeri er mange. ”Et blik på totaløkonomien gør mursten af tegl til Skandinaviens mest klimasmarte byggemateriale. Det er et 100 % naturmateriale, kræver meget lidt vedligehold, har en forventet levetid på mindst 100 år og så kan stort set alle materialer genanvendes eller recirkuleres,” siger Tommy Bisgaard.

Den nye teglstensløsning forventes at være klar til levering i slutningen af 2013.

Kalk- og Teglværksforeningen
Kalk- og Teglværksforeningen blev dannet i 1893, og har i 120 år varetaget medlemmernes interesser. Foreningen repræsenterer danske producenter af bl.a. teglsten, byggesten, mørtler og kalkprodukter, og støtter forskning og udvikling inden for kalk- og teglområdet.