CO2-neutralt er ikke altid bæredygtigt

Bæredygtigt byggeri er mere end bare energi og CO2. I dag tegner energiforbruget til opvarmning sig for 20 pct. af boligens samlede energiforbrug. De sidste 80 % skal også regnes med når vi taler bæredygtighed.

For at opnå 100% bæredygtige boliger kræver det, at en række væsentlige aspekter ud over energi indgår i beregningen. Det drejer sig bl.a. om økonomi, vedligehold og levetiden af boligen, samt sociale faktorer såsom indeklima, sundhed og velvære.

Hvis man bor i et lavenergihus og producerer al sin energi selv ved hjælp af solceller, så tror de fleste at der er tale om bæredygtigt byggeri. Men det passer ikke, fordi energiforbruget til opvarmning og CO2-emissionen fra en bolig kun udgør omkring 20% i det samlede regnskab for bæredygtighed. De sidste 80% anvendes til produktion, transport og bortskaffelse af alle de materialer der benyttes til at bygge boligen. Derfor skal man vælge rigtigt og tænke langsigtet når man bygger bolig,” forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og teglværksforeningen.

Politikere i hele Europa har udpeget byggesektoren som et af 6 markedsområder, hvor der skal satses hårdt for at nedsætte CO2-udslippet. Målet er at fremme en bedre og hurtigere udvikling hen imod en bæredygtig status i bygge- og boligsektoren. Udgangspunktet er, at hele jordens befolkning skal kunne huses bæredygtigt. I 2050 vil det dreje sig om 9-10 milliarder mennesker.

”Tegl har mange gode bæredygtige egenskaber, der alle er dokumenterede og som scorer højt i de fælleseuropæiske standarder. Det drejer sig bl.a. om egenskaber som lang levetid, lavt vedligehold samt lave driftsomkostninger. Desuden kan næsten 100 % recirkuleres til fremstilling af nye byggematerialer,” siger Tommy Bisgaard og henviser til foreningens hjemmeside hvor der findes supplerende informationer om dette vigtige emne.

Fakta:

- Mellem 10% og 15% af befolkningen i Europa er direkte eller indirekte beskæftiget i byggesektoren

- Ca. 20% (i tons) af Europas industriproduktion er byggematerialer

- 30% af affaldsmængderne i Europa skyldes bygge- og boligsektoren

- 20% af vandforbruget i Europa vedrører bolig- og byggesektoren