Varmere klima giver flere fugtskadede huse

De seneste år har fugtskadede huse været et stort debatteret problem samt været årsag til flere retssager. Men problemet med fugtskadede og syge facader bliver ikke mindre i fremtiden. Klimaændringer betyder mere nedbør og fugtigt vejr samt flere dage med frost/tø perioder. Skrøbelige byggematerialer bliver derfor mere udsatte og skaber grobund for råd og giftige skimmelsvampe, ligesom de hurtigere nedbrydes.

Ifølge Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, døjer mange nybyggede huse med facader, der er yderst sårbare overfor det våde klima. Det skyldes en skrøbelig konstruktion opført i organisk materiale, hvor pudset er påført direkte på isolering af skum eller flamingo. De mindste revner og utætheder i facadens yderste skal giver adgang til fugt, og det betyder at den inderste konstruktion bliver mere udsat for kondens. Pudslaget holder også på fugtigheden, hvilket dette yderste lag af uorganisk mørtel godt kan holde til, mens de øvrige organiske byggematerialer i muren ikke i samme grad er skabt hertil.

Undersøgelser fra Naturvårdsverket viser, at klimaet i Sverige bliver varmere og varmere. Gennemsnitstemperaturen vil stige, der bliver flere nedbørsperioder og vejret bliver generelt mere ekstremt. Det betyder, at boligens facader ikke når at tørre helt igennem, inden de igen bliver våde. Derfor er det vigtigt at vælge materialer, som kan tåle at være våde i længere tid. Hertil kommer flere perioder med tøvejr om dagen og frost om natten, hvilket sammenholdt med våde facader reducerer levetiden af byggematerialerne samt øger omfanget af behov for vedligehold.

Vælg vejrbestandig og vedligeholdelsesfri facade


”Kombinationen af organisk materiale, varmere temperaturer og konstant tilførsel af kondens og fugt skaber et paradis for skimmelsvamp. Det fremtidig klima vil stille støre krav til boligen, og derfor vil det være en god idé at vælge vejrbestandige materialer som fx. mursten og tegltagsten, der tåler fugt og frost. I mange århundrede har vi vidst, at den ideelle indervæg er en tung murstensvæg. Mange af de sunde og afprøvede byggemetoder og materialer viger for nye eksperimenterende byggeformer og konstruktioner, som ikke altid kan håndtere de fremtidige svenske klimaudfordringer og øgende krav til et godt indeklima”, forklarer Tommy Bisgaard, direktør for Tegelinformation.se  

Undersøgelserne fra Naturvårdsverket viser også, at der bliver mildere vintre og færre sne- og frostperioder med frost både i dag- og nattetimer. De varmere temperaturer betyder, at årstiderne flyder mere sammen og består af flere og længere regnvejrsperioder med tø i dagtimerne og frost om natten. Samtidig har der i løbet af de seneste 30 år været stigende problemer med oversvømmelser og afstrømninger fra søer og vandløb har været ekstrem høje, siden midten af 1980’erne.

”Klimaforandringerne betyder at fx træhuse, som trives godt i det kolde klima, vil blive mere skrøbelige i et vådere og fugtigere klima, især når der tillige er frost/tøvejrsperioder. Tegl har derimod evnen til at regulere fugtigheden i boligen. Tegl er enestående til at optage og afgive fugt, uden at materialet tager skade. Samtidig angribes tegl ikke af mikroorganismer som bl.a. skimmelsvamp, da det ikke kan gro på tegl fordi det er et uorganisk materiale. Bor man i et murstenshus, bor man derfor ikke i en fugtfælde, udtaler Tommy Bisgaard.