Tegl er som skabt til passivhuset

Grundtanken med passivhuse er at konstruere huse, der nedsætter energiforbruget og samtidig bidrager til et godt indeklima. Det er netop egenskaber, som kendetegner det murede byggeri.

For at bygge et passivhus er det afgørende, at materialevalget fører til konstruktioner, der holder på varmen og er velisolerende. Disse egenskaber har det murede byggeri. Desuden er murværk i en god udførelse tæt i sig selv og virker derfor som luftspærre, der dog stadig i modsætning til så mange andre konstruktioner kan ”ånde” og dermed både optage og borttransportere fugt og vanddamp. Man bor således ikke i en plastpose, selv om huset er et passivhus.

”Hvad angår opførelse af vægge, er der ingen forskel på murede passivhuse og traditionelt murede huse. Isoleringsevnen er i et passivhus øget, hvilket giver tilsvarende tykkere vægge, men ellers er der tale om traditionel byggeteknik med fokus på at reducere kuldebroer. Nye effektive isoleringstyper vil gøre det muligt at undgå de meget tykke mure. Når det gælder materialevalg, retter bl.a. norske og internationale tegnestuer opmærksomheden mod tunge varmeakkumulerende materialer i erkendelse af kvaliteterne i årtusinder gammel byggeskik, der udnytter jordens termostabilitet og murværkets varmeakkumulerende egenskaber. Disse konstruktioner er desuden også bæredygtige og langtidsholdbare.”, fortæller Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen.

Når man bygger meget tætte og velisolerede huse som passivhuse, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, hvordan man orienterer husets vinduer i forhold til solen. Vinduer mod syd bidrager positivt til energiregnskabet, men i lette konstruktioner med fx træ og gips viser erfaringer, at der er risiko for overophedning og dermed et øget behov for køling i modsætning til tunge konstruktioner.

Undgå overophedning af boligen

Arkitekt og seniorforsker ved Aalborg Universitet Rob Marsh fastslår, at overophedning af vores bygninger er et omfattende problem, og det vil blive endnu større i takt med klimaforandringer. Han peger på, at mursten er velegnet til at undgå overophedning.

”Der er en tendens til, at der i moderne byggeri bruges mange lette materialer for eksempel gips. Det giver problemer med overophedning. Man bør interessere sig mere for at opnå termisk masse ved at anvende tunge materialer som mursten og beton.”

Kvalitet koster ikke ekstra

”Der er hos nogle den opfattelse, at det koster meget mere at bygge i tegl. Faktisk er investeringen i et murstenshus i de fleste tilfælde meget gunstig, når man samtidig tager højde for reducerede vedligeholdelsesomkostninger og et lavere energiforbrug. Som en ekstra gevinst giver tegl også indeklimamæssige fordele og høj gensalgsværdi”, forklarer Tommy Bisgaard.