Formaldehyd i nybyggede huse kan give allergi, eksem og kræft

Ny forskning påviser på ny, at formaldehydkoncentrationen i nogle nybyggede danske huse er langt højere end WHO’s anbefalede grænseværdi for indeklimaet. I Statens Byggeforskningsinstituts nyeste rapport fra sep. 2010, har forskere undersøgt kilderne til den høje koncentration, efter en lignende undersøgelse fra 2008 påviste en for høj formaldehydkoncentration i hvert fjerde nybyggede hus.

Formaldehydet stammer især fra byggematerialer og overfladematerialer som er træbaserede. Tommy Bisgaard, direktør for Kalk- og Teglværksforeningen forklarer: ”Træplader er meget anvendt i moderne boliger, men når træpladerne afgiver formaldehyd, giver det ifølge både Erhvers- og Byggestyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) et meget usundt indeklima.”

Det usunde indeklima resulterer bl.a. i en risiko for at få allergi, eksem og i værste fald kræft. Og koncentrationen viser sig, ifølge SBi’s undersøgelse fra 2008 at være højest i de nyeste huse. Desuden kan fugt fremskynde processen, fordi fugt i f.eks. træmaterialerne sætter fart på udskillelsen af formaldehyd.

”I teglbranchen kommer undersøgelsesresultatet ikke som en overraskelse. Debatten har stået på i årevis, og vi mærker en stigning i antallet af henvendelser fra allergiramte familier, der gerne vil vide noget om det gode indeklima i fuldmurende huse, netop fordi de har hørt, at mursten giver et sundere indeklima” udtaler direktør Tommy Bisgaard. Problemet med f.eks. formaldehyd kan blive yderligere forstærket af, at man nu har så høje krav til lufttætheden af boliger, at der ikke sker en stor naturlig udluftning, og beboerne skal således selv huske at lufte ud.

For selvom SBI’s rapporter fra 2008 og 2010 viser, træpladerne er blevet bedre, er der stadig for høje koncentrationer af formaldehyd i mange danske boliger. Dette er understøttes af en pressemeddelelse fra Erhvers- og Byggestyrelsen, der udtaler, at ”man ser med stor alvor på formaldehyd, der stammer fra træplader. Derfor har vi besluttet at handle straks. Den nye undersøgelse viser jo, at man skal være påpasselig med at bruge formaldehydholdige træplader”. SBi’s rapport slår endvidere fast: ”CE mærkning af byggevarerne sikrer ikke, at formaldehydkoncentrationen i bygningerne opført med mærkede træplader overholder WHO's anbefalede grænseværdi”, og rapporten forklarer det med, at årsagerne til den høje koncentration især skal findes via mange små kilder.

Det er således ikke kun bagvægge af træbaserede materialer, der udgør risikoen alene, men også øvrige vægge samt gulv og loft. Det er derfor vigtigt at vide, at også en række træbaserede produkter som anvendes til gulve kan afgive formaldehyd, hvorimod flise-, tegl- eller klinkegulv ikke forurener indeklimaet.

Indervægge af mursten må således på dette punkt anses for at være sundere for indeklimaet, idet tegl er uorganisk og ikke udskiller formaldehyd. Det betyder også, at råd og svamp har vanskelige levevilkår, da de ikke kan gro i murstensmaterialer. Endelig kan tegl optage samt hurtigt afgive fugt i boligen uden problemer, hvor andre materialer kan være måneder eller år om at tørre helt ud.

Følgende faktorer, øger formaldehydkoncentrationen:

• Træbaserede materialer kan udskiller formaldehyd

• Fugtproblemer øger afgivelsen

SBI’s rapport: ’Afgivelse af formaldehyd fra byggevarer og forbrugerprodukter’. (2010). 

Erhvervs og Byggestyrelsens reaktion på SBi rapporten.

http://www.ebst.dk/presse_ebst/192207