Farligt at tage let på bæredygtighed

Af Tommy Bisgaard, direktør i Kalk- og Teglværksforeningen, og dansk repræsentant i EU’s CEN-udvalg ”Sustainability of Construction Works”.

Der er mange krav til nutidens byggeri. Generelt skal en bygning holde længe, være et godt sted at bo og trives samt belaste miljøet mindst muligt i hele husets livscyklus. EU har sat fokus på alle disse temaer, men de mest anvendte miljøsystemer i Danmark fokuserer alene på miljøaspektet eller som oftest alene på energiforbruget til opvarmning.

Umiddelbart ser det fornuftigt ud, når den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij Carl Bro miljøcertificerer sit hovedkontor i Ballerup, og siden tilbyder hele ejendomssektoren rådgivning om samme certificeringsordning. Virksomheden skaber et nyt forretningsområde, forøger indtjeningen – og et bedre miljø er vel ingen skade til?

Problemet er, at Grontmij Carl Bro anvender den engelske certificeringsmodel BREEAM, der ikke bygger på ægte bæredygtighedsprincipper, men meget fokuserer alene på de miljømæssige aspekter.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology), der en førstegenerationsordning, er den mest udbredte certificeringsmodel, når det gælder miljøvurdering af bygninger, efterfulgt at den amerikanske LEED. I England skal alle offentligt støttede byggerier være certificerede efter BREEAM. Hvis det står til Grontmij Carl Bro, bør samme krav gælde for danske byggerier.

Forkert vej

Men det er en meget dårlig idé at anvende BREEAM, fordi modellen fokuserer på energi, vand og øvrige ressourcer, samt affaldshåndtering. BREEAM vægter slet ikke i tilstrækkelig omfang forhold som f.eks. bygningens levetid, indeklima og sundhed samt økonomiske aspekter.

For at være et bæredygtigt byggeri efter en moderne og andengenerationsbetragtning skal både de miljømæssige indikatorer og en lang række økonomiske og sociale indikatorer være opfyldt, fx indeklima, sundhed, levetid, vedligehold, påvirkninger ved deponi eller genbrug af byggematerialerne, hvis bygningen rives ned.

Mht. levetid kan man populært sige, at jo længere en bygning holder og jo mindre vedligehold, der er nødvendig, desto mindre miljøbelastning samt mindre behov for at deponere byggeaffald opnås der. Man vil tillige i en andengenerationsordning få en pæn ”score” i de økonomiske indikatorer ud over de miljømæssige forhold.

Når man i BREEAM vægter anderledes, kan det dårligt undgås at give anledning til beslutninger, der overordnet set ikke er ægte bæredygtighed set ud fra EU-synspunkt.

Det samme gælder f.eks. for vægtningen af de sociale indikatorer såsom indeklima og sundhed. Ved nybyggeri og energirenoveringer bør man være meget mere opmærksom på, hvad nye byggemetoder og materialevalg betyder for vores ve og vel.

Det har vist sig, at skimmelsvamp i forbindelse med fugtskader udgør et stigende problem, hvilket vil resultere i flere tilfælde af astma og allergi - ja endog dødsfald. Det skal en certificeringsmodel, der beskriver ægte bæredygtighed selvfølgelig også fokusere på og vurdere bæredygtighed med en passende vægtning i henhold til de seneste anerkendte europæiske indikatorvalg for byggeriet. Der skal således være en bedst mulig vægtning imellem alle 3 områder, nemlig miljø-, økonomi- og sociale forhold.

Det er derfor vigtigt at få indført en certificeringsordning for ægte bæredygtigt byggeri ud fra en andengenerationsordning for certificering af bygninger i stedet for at vælge en førstegenerationsordning, såsom BREEAM. Skulle man på nuværende tidspunkt vælge BREEAM, vil man nemlig inden for kort tid måtte vælge en mere moderne og fælleseuropæiske ordning.

Overhalet af EU

Man forventer, at nye EU-standarder vedr. ”Sustainability of construction works” - bæredygtigt byggeri - vil ligge klar i løbet af sommeren 2011, altså allerede indenfor et år.

Både BREEAM og LEED ligger endvidere temmelig langt fra de kommende EU-standarder, hvilket kan have stor betydning på både kort og længere sigt.  De nye fælleseuropæiske EU-standarder vil givet få stor anvendelse, fx ved at EU senere på året vedtager en ny byggevareforordning eller stiller andre lovmæssige krav til byggevarer eller nybyggerier, således at der på produktniveau eller bygningsniveau vil blive stillet krav om brug af byggeprincipper, der med 3-partsovervågning bygger på sådan certificeringsordning udarbejdet i EU-regi for EU-penge. BREEAM og LEED vil derfor få svært ved at klare sig i mange europæiske land allerede om 1-2 år.

Tyskland har allerede en certificeringsordning, der ligger mere tæt op af EU’s kommende standarder.