Danskerne foretrækker mursten og en sund økonomi

En ny undersøgelse foretaget af arkitektfirmaet Arkiplus viser, at der ikke er markant priforskel ved at opføre et hus i forskellige byggematerialer.

Faktisk er prisforskellen mellem mursten, beton og træramme/gips mindre end 500 kr. pr. kvm og dermed er den økonomiske forskel på materialer til et byggeprojekt så lille, at det ikke er afgørende for valget af byggematerialer.

Udregningerne tager udgangspunkt i hvad et 160 kvm længehus i gennemsnit koster at opføre og herefter er beregnet prisforskelle i forholdt til fire forskellige bagmure: 1) Blødstrøget Mursten, 2) H+H vægelementer (eller tilsvarende), 3) Træramme beklædt med gips, 4) H+H multiblok (eller tilsvarende).

De dyreste boligkvadratmeter får man ved at anvende en træramme beklædt med gips, her er prisen 11.870 kr. pr. kvm. Vælger man derimod en bagmur af blødstrøgne mursten, så er prisen 11.680, eller knap 200 kr. billigere pr. kvm.

Det, der afgør familiens økonomi, er omkostningerne til vedlighold af den nye bolig. En svensk undersøgelse viser, at facaden på et træhus kræver meget vedligehold, og at man skal påregne, at hele facaden skal udskiftes inden for husets første 40 - 50 leveår. Mursten kræver derimod intet vedligehold og moderne murstenshuse har en levetid på minimun 100 år.

Netop et hus af tegl er, hvad danskerne går og drømmer om. En undersøgelse som EDC har foretaget viser, at et stort flertal af danskere helst vil bo i en villa med en facade af mursten og med tegl på taget. 72 % - eller knap tre ud af fire af danskere - foretrækker en facade af mursten og 64 % ønsker tegltag.

Det er de røde mursten, som er klar favorit i forhold til gule mursten, og kun hver femte ønsker ifølge undersøgelsen en pudset eller filtset muret facade.