Investering i mursten tjener sig ind

Svensk rapport konstaterer at, et hus bygget af mursten er en bedre investering end et træhus, fordi mursten er modstandsdygtigt overfor vejr og vind, mens træhuse forgår og kræver megen vedligeholdelse. Efter 50 år har investeringen i mursten tjent sig ind.

En svensk rapport, som sammenligner levetidsomkostninger for henholdsvis træ og mursten, viser at det godt kan betale sig at investere i mursten. Tegl er nemlig modstandsdygtig overfor sol, regn, sne og skiftende temperaturer. Murede huse er desuden billigere at opvarme.

Rapporten er udført af en af Sveriges største arkitekt og rådgivningsvirksomheder ”White arkitekter AB”. Rapporten beregner udgifterne til vedligeholdelse af træhuse i det sydlige Sverige, hvor klimaet er fugtigt, og hvor der er større risiko for råd og udtørring. I Danmark har vi samme klimatiske forhold, og da byggeudgifterne forholdsmæssigt er de samme, repræsenterer undersøgelsen også danske træhuse.

Et fuldmuret hus, som består af murede for- og bagvægge, koster ifølge undersøgelsen 20 pct. mere at opføre pr. m2 mur. Det svarer til mindre end 5 % ekstra i totale byggeomkostninger for et enfamiliehus, og denne merudgift tjener sig så at sige ind over årene. Dels er restværdien på et murstenshus generelt højere, dels er udgifterne til vedligeholdelse af træhuse ganske betydelige. Det tæller også kraftigt med i totalregnskabet, at et murstenshus har en levetid på mere end 100 år, mens et træhus ligger på ca. 40 år.

I rapporten er der ikke taget hensyn til tre yderligere store fordele, som murstenshuset har i forhold til et træhus.

Dels mindre udgifter til opvarmning, idet et tungt hus med murede inder- og ydervægge af mursten reducerer varmebehovet om vinteren, samt reducerer behovet for køling på varme sommerdage. Dels det faktum, at et murstenshus har en levetid på mere end 100 år og derfor har restværdi efter 100 år, i modsætning til træhuset, der statistisk set for længst er revet ned inden de 100 år er gået.

Endelig er omkostningerne ved nedrivning og bortskaffelse af et træhus væsentligt større, idet tegl og murværk i Danmark recirkuleres med mere end 90 %. Træ, der er overfladebehandlet eller trykimprægneret, skal derimod brændes i særlige anlæg og kan ikke deponeres af hensyn til grundvandet.

Træ koster i vedligeholdelse

Træhuse i et klima som det danske kræver afskrabning og ny alkyd-oliefarve på facaden minimum hvert femte år. Dele af træbeklædningen udskiftes løbende, mens hele træbeklædningen må påregnes at skulle udskiftes efter ca. 40 år, ifølge den svenske undersøgelse. Anderledes for teglfacader, som ikke skal vedligeholdes de første 50-60 år. Siden er der måske behov for en opfugning eller udskiftning af enkelte sten.

”Mange bygger træhuse, fordi de tror det er billigere. Men undersøgelsen viser, at det forholder sig anderledes, når man tager vedligeholdelsen og levetiden med i betragtning. Dertil kommer, at folk med træhuse skal være opmærksom på, hvordan træet har det, huske at give huset oliefarve og tjekke om der er tegn på råd eller svamp. Har du et muret hus, behøver du normalt ikke tænke på den slags,” siger direktør Tommy Bisgaard Kalk- og Teglværksforeningen.

Han påpeger, at undersøgelsen ikke har indregnet nedrivning og bortskaffelse, hvor murstenshuse har en klar økonomisk og miljømæssig fordel. Teglhuse giver en bedre varmeøkonomi og kræver mindre behov for køling på varme sommerdage. Sidstnævnte indgår heller ikke i konklusionen.

Varmere klima skader træhuse

Svenskernes interesse for murede huse er steget i takt med de klimamæssige forandringer i Sverige. Alene inden for de sidste 15 år er gennemsnitstemperaturen i Sverige steget med 1 grad, mens nedbørsmængden er steget med hele 10 %. Dette har bl.a. medført, at man nu skal nord for linjen Stockholm-Oslo for at være sikker på at kunne stå på ski om vinteren.

”Når den permanente frost forsvinder, udsættes det traditionelle røde svenske træhus faktisk for mere fugt end et tilsvarende dansk hus, fordi sneen bliver tung og våd og falder i større mængder end i Danmark,” understreger Tommy Bisgaard. Man vil således også i Syd- og Mellemsverige få mange dage som i Danmark med frost om natten og tø i dagtimerne. Dette er ret ødelæggende og nedbrydende for mange byggematerialer såsom træ.

Danskerne foretrækker murede huse, idet kun mindre end hver tiende nybyggede hus er af træ.