Elever i barakskoler lærer mindre

Skoleelever, der er uheldige at få tildelt et klasseværelse i en træbarak, må regne med at bliver overhalet i karakterer af de elever, der undervises bag solide mure. Værst ser det ud for de træbarakker og pavilloner, som for længst har overskredet sidste holdbarshedsdato.

Meningen med skolebarakkerne har været at opfylde et midlertidigt pladsbehov, men erfaringen viser, at barakkerne mange steder bliver anvendt til undervisning indtil de falder fra hinanden på